Skiltet

Skiltet utenfor butikken lever sitt eget liv og her er hva skiltet har sagt siden butikken åpnet.